Sunday, August 16, 2009

A Gay Life

What I like about my life is that it is totally imperfect. Sa isang taong ika nga'y nabibilang sa third sex- alam mo na na hindi normal ang klase ng pamumuhay meron kami. Isang pamumuhay na pilit na sumasabay sa agos ng buhay ng mga "normal" na indibidwal.

Kami daw ay masasayang kasama, palabiro no dull moments sabi nga. Pero sa likod nun, different types of problems can sum up to gazillions. Kasama na diyan ang hindi pa rin lubusang
pagtanggap sa lipunan at pangungutya ng ibang tao. Sa mundo namin may mga problemang hindi mararanasan o maiintindihan ng kahit sinong truliling girl/boy jan. Lalo na sa akin na pakiramdam ko'y para akong magneto na kinakapitan ng problema at kamalasan. Palagi akong nadadapa (at napapaluhod!) and yez, I cant even count how many times I did!...At sa awa ng Diyos nalampasan ko naman lahat ito.

I could possibly list down all the amazing things happened to me but I rather not. But I want to say that I am grateful not just because of the obvious blessings I get but because of the downers and stressors I encounter. Stressors are insanely everywhere!...


Yes, I like my life becoz of its flaws.


Watch: Gloria Gaynor's I Am What I am (Live)

Listen: Scissor Sisters- Take me out (Live Acoustic)